Θεωρία Πληροφορίας

ΤΗΛ 608 (Μεταπτυχιακό)

 
  Αρχική Σελίδα   Σημειώσεις   Ασκήσεις - Εργασίες   Επικοινωνία  
 

Καλωσήρθατε στη σελίδα του μεταπτυχιακού μαθήματος "Θεωρία Πληροφορίας ".
Το μάθημα διδάσκεται από τον Αν. Καθ. Α. Λιάβα .

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Ορισμός εντροπίας, σχετικής εντροπίας, αμοιβαίας πληροφορίας και επισκόπηση των βασικών ιδιοτήτων τους
  • Ανισότητα επεξεργασίας δεδομένων, ανισότητα Fano
  • Ρυθμός εντροπίας στοχαστικών διαδικασιών
  • Τυπικές ακολουθίες, ιδιότητα ασυμπτωτικής ισοδιαμέρισης
  • Μοναδικά αποκωδικοποιήσιμοι κώδικες, ανισότητα Kraft, βέλτιστοι κώδικες, κώδικας Huffman
  • Ορισμός κώδικα, χωρητικότητα πληροφορίας, παραδείγματα υπολογισμού χωρητικότητας, από-κοινού τυπικές ακολουθίες, θεώρημα κωδικοποίησης καναλιού Shannon, κανάλια με ανάδραση, διαχωρισμός κωδικοποίησης πηγής - καναλιού
  • Ορισμός και βασικές ιδιότητες διαφορικής εντροπίας
  • Υπολογισμός χωρητικότητας Gaussian καναλιού διακριτού χρόνου, καναλιού περιορισμένου εύρους φάσματος, παράλληλα Gaussian κανάλια (waterfilling), Gaussian κανάλια με ανάδραση
  • Fading Gaussian κανάλια, εργοδική χωρητικότητα, outage χωρητικότητα
  • Θεωρία πληροφορίας για δίκτυα

 

Βιβλία Μαθήματος

Thomas M. Cover, Joy A. Thomas  " Elements of Information Theory" , John Wiley & Sons, Inc., 1991.

Raymond W. Yeung " A first course in information theory" , Springer, 2002.

Ώρες Διδασκαλίας

Θεωρία: Δευτέρα 16:00 - 19:00 (Ε3002)

Ώρες γραφείου: Τρίτη 10:00 - 12:00


Νέα - Ανακοινώσεις

Δευττέρα, 12 Νοεμβρίου 2007      

Η σελίδα είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο.Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα.

 

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών