Μαθήματα του Τομέα Τηλεπικοινωνιών


Προπτυχιακά

 

Μεταπτυχιακά

 

Computer Networks Ι  07/06/05

Computer Networks ΙΙ

Α.Τ.Μ. Networks

Satellite Communications

Electromagnetic Wave Propagation

Antenna Theory and Propagation

Mobile Communication Systems and Networks

Mobile Communications

Information Theory and Coding

Probabilities and Random Signals

Communications Systems I

Communications Systems ΙΙ

Introduction to Speech Processing

Natural Language Processing

Signals and Systems

Pattern Recognition and Statistical Modeling

Statistical Telecommunications Signal Processing

Analog Telecommunication Systems

 

Θεωρία Πιθανοτήτων και Τυχαίων Διαδικασιών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης Σήματος

Στατιστική Επεξεργασία Σήματος για Τηλεπικοιωνίες

Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνιών

Εισσαγωγή σε δίκτυα Ασύγχρονης Ψηφιακής Μετάδοσης (ΑΤΜ)

Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φωνής

Θεωρία Κωδικοποίησης

Ειδικά θέματα σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Ειδικά Θέματα σε Δίκτυα Επικοινωνιών

Ειδικά Θέματα σε Επεξεργασία Σήματος και Φυσικού Λόγου

 

 Επικοινωνείστε με τον Webmaster για προτάσεις ή παρακλήσεις