Ανακοινώσεις

4/6/2008

Εξεταστέα Ύλη

Από το βιβλίο των J. F. Kurose και K. W. Ross "Δικτύωση Υπολογιστών: Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο" (Δεύτερη Έκδοση - Μετάφραση Εκδόσεις Γκιούρδας, 2004):

  • Κεφάλαιο 1
  • Κεφάλαιο 2
    Εκτός από τις Ενότητες 2.6, 2.7 και 2.8
  • Κεφάλαιο 3
    Εκτός από την Ενότητα 3.4 και την Παράγραφο 3.6.3
  • Κεφάλαιο 4
    Έως και την Παράγραφο 4.5.1
3/7/2008

Αποτελέσματα Τελικής Εξέτασης

22/7/2008

Τελική Βαθμολογία

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών
©2004 - Χρήστος Βοσνίδης
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με αυτό το site, επικοινωνήστε με τη διδάσκουσα.