Ασκήσεις

1. Εισαγωγικό Εργαστήριο Wireshark .pdf (475 KB)
2. Εργαστήριο Wireshark: HTTP .pdf (322 KB)
3. Εργαστήριο Wireshark: DNS .pdf (368 KB)
3. Εργαστήριο Wireshark: TCP .pdf (481 KB)

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών
©2004 - Χρήστος Βοσνίδης
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με αυτό το site, επικοινωνήστε με τη διδάσκουσα.