Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στα βασικά στοιχεία των δικτύων υπολογιστών και των τεχνολογιών του Διαδικτύου. Ειδικότερα, το μάθημα αναφέρεται στα ακόλουθα:

 • Επίπεδο Εφαρμογής
  Αρχές πρωτοκόλλων επιπέδου εφαρμογής
  Παραδείγματα εφαρμογών και τα πρωτόκολλά τους: Web (HTTP), μεταφορά αρχείων (FTP), email (SMTP) και DNS
  Διανομή περιεχομένου
 • Επίπεδο Μεταφοράς
  Παρεχόμενες υπηρεσίες, πρωτόκολλο UDP
  Αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων, πρωτόκολλο TCP
  Αρχές ελέγχου συμφόρησης, έλεγχος συμφόρησης στο Διαδίκτυο
 • Επίπεδο Δικτύου και Δρομολόγηση
  Μοντέλα υπηρεσιών δικτύου, αρχές δρομολόγησης
  Πρωτόκολλο IP, δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, αρχιτεκτονική δρομολογητών, πρωτόκολλο IPv6
  Δρομολόγηση πολυεκπομπής (multicast), κινητικότητα (mobility) και επίπεδο δικτύου
 • Δικτύωση και Εφαρμογές Πολυμέσων
  Δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων
  Παραδείγματα εφαρμογών: μετάδοση προεγγεγραμμένου audio/video, τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου
  Πρωτόκολλα για διαδραστικές εφαρμογές πραγματικού χρόνου, πρωτόκολλο RTP
  Μηχανισμοί χρονοπρογραμματισμού και αστυνόμευσης κίνησης
  Ενοποιημένες και διαφοροποιημένες υπηρεσίες, πρωτόκολλο RSVP

Ώρες Μαθήματος

 • Δευτέρα 13:00 - 15:00 (Aιθ. Β1003)
 • Τετάρτη 9:00 - 11:00 (Αιθ. Β1005)

Διδάσκουσα

Δρ. Σοφία Τσακιρίδου
Γραφείο: Ε4.007
Τηλ.: 28210-37353

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών
©2004 - Χρήστος Βοσνίδης
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με αυτό το site, επικοινωνήστε με τη διδάσκουσα.