Παραδόσεις Μαθήματος

2 διαφάνειες/ σελίδα 4 διαφάνειες/ σελίδα
1. Διαδικαστικά μαθήματος .pdf .pdf
1. Εισαγωγή (Κεφάλαιο 1) .pdf (2 MB) .pdf (1,7 MB)
2. Επίπεδο Εφαρμογής (Κεφάλαιο 2) .pdf (1,4 MB) .pdf (1,3 MB)
3. Επίπεδο Μεταφοράς (Κεφάλαιο 3) .pdf (1,09 MB) .pdf (0,89 MB)
4. Επίπεδο Δικτύου (Κεφάλαιο 4) .pdf (1,04 MB) .pdf (0,98 MB)


Υλικό προηγούμενων ετών

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών
©2004 - Χρήστος Βοσνίδης
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με αυτό το site, επικοινωνήστε με τη διδάσκουσα.