Σήματα και Συστήματα

ΤΗΛ 201, Χειμερινό Εξάμηνο 2006

 
  Αρχική Σελίδα   Σημειώσεις   Ασκήσεις - Εργασίες   Επικοινωνία  
 

Καλωσήρθατε στη σελίδα του μαθήματος "Σήματα και Συστήματα".
Το μάθημα διδάσκεται από τον Επ. Καθ. Γ. Καρυστινό (Θεωρία και Φροντιστήριο) και τις Δ. Τσιπουρίδου και Ε. Ματσκάνη (Εργαστήριο).

Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγή σε σήματα και συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου.
 • Διαχωρισμός σημάτων σε περιοδικά-απεριοδικά και σήματα ενέργειας-ισχύος.
 • Σειρές Fourier και Μ/Σ Fourier συνεχούς και διακριτού χρόνου.
 • Συνθήκες σύγκλισης ολοκληρώματος και αθροίσματος Fourier.
 • Γραμμικά χρονικά μη-μεταβαλλόμενα συστήματα και συνέλιξη.
 • Ευστάθεια εισόδου-εξόδου (BIBO).
 • Συσχέτιση και αυτοσυσχέτιση.
 • Αυτοσυσχέτιση εξόδου γραμμικού χρονικά μη-μεταβαλλόμενου συστήματος από αυτοσυσχέτιση εισόδου.
 • Συνάρτηση πυκνότητας ενέργειας, συνάρτηση πυκνότητας ισχύος.
 • Διαμόρφωση πλάτους (+ διαμόρφωση γωνίας, Μ/Σ Hilbert και ανάλυση ζωνοδιαβατών σημάτων και συστημάτων, εφόσον είναι εφικτό από πλευράς χρόνου).
 • Θεώρημα δειγματοληψίας και εφαρμογές σε MATLAB.
 • Σύντομη εισαγωγή στο Μ/Σ Laplace: αιτιολόγηση μετάβασης απο Μ/Σ Fourier σε Μ/Σ Laplace, περιοχή σύγκλισης, αντιστροφή με τη μέθοδο ανάπτυξης σε μερικά κλάσματα.
 •  

  Βιβλία Μαθήματος

  Σημειώσεις Μαθήματος, Θεωρία Σημάτων Συστημάτων, ιστοσελίδα μαθήματος.

  Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Μπερμπερίδης και Ε. Κοφίδης Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων Συστημάτων, Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 1998.

  A. Oppenheim, A. Wilsky and H. Nawab, Signals and Systems, Prentice Hall. (Βιβλιοθήκη)

  B. P. Lathi, Signal Processing and Linear Systems, Oxford University Press. (Βιβλιοθήκη)

  Ώρες Μαθήματος

  Θεωρία: Πέμπτη, 11:00 - 14:00 (Ξύλινο)

  Φροντιστήριο: Τρίτη, 12:00 - 14:00 (Ξύλινο)

  Δεσμευμένες Ώρες Εργαστηρίου

  Τετάρτη, 16:00-18:00 (Μηχανογραφικό Αίθουσα Α)
  Παρασκευή, 15:00-17:00 (Μηχανογραφικό Αίθουσα Α)

  Σύνδεσμοι

Νέα - Ανακοινώσεις

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2007
Έπειτα από την αναβαθμολόγηση των ασκήσεων, ανακοινώθηκε η τελική βαθμολογία της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2007 η οποία θα κατατεθεί στη γραμματεία του τμήματος την Τρίτη 23/10/2007. Διαβάστε και το σχετικό αρχείο TEL201_grades7_README.txt.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2007
Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2007. Διαβάστε και το αντίστοιχο αρχείο TEL201_grades6_README.txt σχετικά με την αναβαθμολόγηση των ασκήσεων.

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2007
Στο αρχείο TEL201_final_07sept_directions.pdf θα βρείτε οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος. Στο αρχείο TEL201_final_07sept_student_seats.pdf θα βρείτε τη συγκεκριμένη αίθουσα και θέση στην οποία θα εξεταστείτε. Φροντίστε να ενημερωθείτε μέσω του αρχείου αυτού έγκαιρα για τη θέση σας.

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007
Έπειτα από την αναβαθμολόγηση των ασκήσεων, ανακοινώθηκε η τελική βαθμολογία της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2007 η οποία θα κατατεθεί στη γραμματεία του τμήματος την Παρασκευή 14/9/2007. Διαβάστε και το σχετικό αρχείο TEL201_grades5_README.txt.

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2007
Ανακοινώθηκε η βαθμολογία της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2007. Διαβάστε και το αντίστοιχο αρχείο TEL201_grades4_README.txt σχετικά με την αναβαθμολόγηση των ασκήσεων.

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2007
Στο αρχείο TEL201_final_07feb_directions.pdf θα βρείτε οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος. Στο αρχείο TEL201_final_07feb_student_seats2.pdf θα βρείτε τη συγκεκριμένη αίθουσα και θέση στην οποία θα εξεταστείτε. Φροντίστε να ενημερωθείτε μέσω του αρχείου αυτού έγκαιρα για τη θέση σας.

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2007
Ανακοινώθηκαν τα θέματα των εξετάσεων των τριών προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών.

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2007
Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της τρίτης και της τέταρτης άσκησης.

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2007
Προστέθηκε το κεφάλαιο 8 στις σημειώσεις του μαθήματος.

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2007
Όποιος δεν παρέδωσε την 4η άσκηση μέσα στην κανονική προθεσμία μπορεί να την παραδώσει στο γραφείο του διδάσκοντα μέχρι αύριο, Παρασκευή 23/2, 9μμ. Αν η πόρτα του γραφείου είναι κλειδωμένη, μπορείτε να αφήσετε την εργασία σας κάτω από την πόρτα. Ασκήσεις που θα παραδοθούν εκπρόθεσμα έως αύριο θα βαθμολογηθούν με το μισό συντελεστή από τον κανονικό.

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2007
Η παράδοση της 4ης άσκησης πρέπει να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη: (α) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι το βράδυ (23:59) της Δευτέρας 5/2/2007. Φροντίστε να αποστείλετε νωρίς την εργασία σας ώστε να λάβετε έγκαιρα ειδοποίηση από το διδάσκοντα ότι ελήφθη σωστά. (β) Μέσω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) μέχρι και τη Δευτέρα 5/2/2007. Θα ληφθεί υπόψιν η ημερομηνία της σφραγίδας των ΕΛΤΑ. Μπορείτε να συνεννοηθείτε και να στείλετε μαζί πολλές εργασίες (με τον ίδιο φάκελο) ώστε να μειώσετε το συνολικό κόστος αποστολής. Διεύθυνση αποστολής: Καρυστινός Γεώργιος, Τμήμα ΗΜΜΥ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά, 73100. (Προτείνεται να στείλετε το φάκελο συστημένα. Τυχόν απώλειες φακέλων κατά την αποστολή δεν είναι ευθύνη του διδάσκοντα.)

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2006
Ανακοινώθηκε η τέταρτη άσκηση. Η άσκηση είναι ατομική και η ημερομηνία παράδοσης είναι στις 5/2/2007.

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2006
Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της δεύτερης άσκησης.

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2006
Ανακοινώθηκε η τρίτη άσκηση. Η άσκηση είναι ατομική και η ημερομηνία παράδοσης είναι στις 12/12/2006.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2006
Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί της πρώτης άσκησης.

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2006
Δόθηκε παράταση μίας εβδομάδας στην παράδοση της δεύτερης άσκησης. Η νέα ημερομηνία παράδοσης είναι στις 23/11/2006.

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2006
Ανακοινώθηκε η δεύτερη άσκηση. Η άσκηση είναι ατομική και η ημερομηνία παράδοσης είναι στις 16/11/2006.

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2006
Η αναπλήρωση του μαθήματος της Πέμπτης 19/10/2006 θα γίνει την Παρασκευή 27/10/2006, 11πμ-1μμ, στην αίθουσα Β1001 και θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, 6μμ-8μμ, στην αίθουσα Α2 (Ξύλινο).

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2006
Προστέθηκε το κεφάλαιο 2 και οι υλοποιήσεις του κεφαλαίου 1 στις σημειώσεις του μαθήματος.

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2006
Αναρτήθηκαν οι σημειώσεις των διαλέξεων του 1ου κεφαλαίου.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2006
Ανακοινώθηκε η πρώτη άσκηση. Η άσκηση είναι ατομική και η ημερομηνία παράδοσης είναι στις 2/11/2006.

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2006
Στις Σημειώσεις της σελίδας του μαθήματος αναρτήθηκαν τα δυο αρχεία επίδειξης MATLAB καθώς και ένα αρχείο με εισαγωγικές σημειώσεις.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2006
Στις Ασκήσεις της σελίδας του μαθήματος ορίστηκαν οι ώρες και οι ομάδες για το εργαστήριο MATLAB την Παρασκευή 13/10/2006.

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2006
Προστέθηκε το κεφάλαιο 1 στις σημειώσεις του μαθήματος.

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2006
Η ιστοσελίδα του μαθήματος είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο.

Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το διδάσκοντα.

 

Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με αυτό το site, επικοινωνήστε στο speech@telecom.tuc.gr