Δίκτυα Υπολογιστών Ι

ΤΗΛ 401

Άνοιξη 2005

(8ο εξάμηνο)

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ :

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 07/06/05

 

 

Από το βιβλίο:

  • Από την 1η έκδοση του βιβλίου του J. Wallrand: Κεφ. 1, Κεφ. 2 (εκτός των παραγράφων 2.8-2.10), Κεφ. 3,(μόνο οι 2 πρώτες σελίδες της παραγράφου 3.5 και η παράγραφος 3.6). Παράρτημα Α, Κεφ. 4 (εκτός των παραγράφων 4.5-4.6), Κεφ. 5 (μόνο οι παράγραφοι 5.1-5.3), Κεφ. 6, (μόνο η παράγραφος 6.2)
 

Οι σημειώσεις που διατίθενται ηλεκτρονικά. Εκτός του υλικού που αφορά το FDDI στο Chapter 5. Από το chapter 6 οι σελίδες 10-25 με εξαίρεση τη στατική δρομολόγηση στις σελίδες 20-21.


AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΣΗΜEIΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 


Επικοινωνείστε με τον Webmaster για προτάσεις ή αιτήσεις