ΝΕΑ από το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

 

(2/7/1999)
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου "Λογοτυπογραφία - Δημιουργία Ελληνικού συστήματος υπαγόρευσης και Εφαρμογή του στη Βελτίωση της Ροής Εργασίας στο Δημοσιογραφικό Χώρο." Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ο Ανάδοχος του έργου, στο οποίο συμμετέχουν το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου και η Ελευθεροτυπία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 150.000.000 δρχ και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Επικ. Καθ. Βασίλης Διγαλάκης.

 

 

 

 

 

 

 
Please, contact the Webmaster for updates or requests